Uslovi korištenja

Korištenje web stranice medical-centar.ba, počevši od samog pregleda dostupnog sadržaja stranice podrazumjeva da se u cjelosti slažete sa uslovima korištenja. Molimo Vas da pročitajte detaljne Uslove korištenja u nastavku. Hvala na razumijevanju.

Uslovi korištenja se određuju za interakciju između korisnika (posjetioca/klijenata) web stranice i MEDICAL CENTAR. Glavna medical-centar.ba web stranica je sastavljena od različitih pojedinačnih web stranica (pod-stranica) kojima upravlja medical-centar.ba. medical-centar.ba web stranica je dostupna za posjetu i interakciju putem informativnog sadržaja, dinamičkih web elemenata, ili različitih formi, a korištenje web stranice medical-centar.ba od strane korisnika bazira se na prihvatanju, bez modifikacije, svih uslova korištenja koji su predstavljeni ovdje.

MEDICAL CENTAR zadržava pravo da promjeni uslove korištenja pod kojima nudi i omogućava medical-centar.ba web stranicu korisnicima i da iste uslove aplicira bez prethodne najave.

MEDICAL CENTAR web stranica može sadržavati veze ili linkove prema drugim web stranicama koje nisu pod kontrolom medical-centar.ba. Za takve web stranice MEDICAL CENTAR ne snosi odgovornost niti ima kontrolu po pitanju sadržaja, veza (linkova) na tim web stranicama i informacija uopšte. MEDICAL CENTAR omogućava veze sa eksternim stranicama u cilju eventualnih pogodnosti i dodatnih informacija koje mogu imati za korisnike MEDICAL CENTAR web stranice i eksternih web stranica.

Kao uslov korištenja, korisnik se obavezuje da MEDICAL CENTAR web stranicu, kompletan sadržaj, njene proizvode ili usluge neće koristiti u nezakonite ili zabranjene svrhe. Korisnik svojim direktnim ili indirektnim djelovanjem ne smije ni na koji način onemogućiti, preopteretiti, narušiti, usporiti i obezvrijediti funkcionisanje MEDICAL CENTAR, a također ne smije onemogućiti korištenje MEDICAL CENTAR drugim korisnicima. Korisnik ne može i ne smije koristiti bilo kakve informacije sa MEDICAL CENTAR izuzev onih koje su mu namjenski omogućene kroz MEDICAL CENTAR.

MEDICAL CENTAR nije vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici prosljeđuju prema MEDICAL CENTAR u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

MEDICAL CENTAR je vlasnik informacija, sadržaja, slika, video sadržaja i ostalih informacija koje korisnici mogu pronaći na web stranici medical-centar.ba u svrhu traženja odgovora, dobijanja informacija i upita o zaposlenju.

Ukoliko se desi da se u sadržaju web stranice pojavi gramatička, tipografska, ili pojedina konfiguracijska pogreška, istu ćemo detaljno pregledati i otkloniti kako bi sadržaj koji se nudi korisniku uvijek bio adekvatan, tačan i ažuran. U najvećoj mjeri, u okviru važećeg zakona, MEDICAL CENTAR neće biti odgovoran za direktne ili indirektne slučajeve nastalih šteta, koje uključuju, ali nisu limitirane na štete gubitka podataka, gubitak profita (koji može biti povezan sa korisničkim korištenjem medical-centar.ba kao korisnik-posjetioc), gubitak performansi web stranice, usporavanje web stranice, nedostupnost medical-centar.ba proizvoda i usluga, nedostupnost web stranice.

Ukoliko se iz bilo kojeg razloga ne slažete sa dijelom ili u cijelosti sa Uslovima Korištenja, možete svojevoljno prestati koristiti medical-centar.ba web stranicu te povezane proizvode i usluge. Također, ukoliko korisnik povrijedi pravila iz Uslova Korištenja, dijelom ili cijelosti, nehotice ili sa namjerom, MEDICAL CENTAR zadržava pravo da korisniku zabrani i onemogući pristup medical-centar.ba web stranici bez prethodne najave.