Poliklinika

PZU (Privatna zdravstvena ustanova) MEDICAL CENTAR predstavlja savremen dijagnostički centar opremljen najmodernijim dijagnostičkim aparatima. Sa ciljem pružanja kvalitetne zdravstene usluge i njege našim pacijentima, MEDICAL CENTAR okuplja eminentne specijaliste iz oblasti interne medicine, ginekologije, urologije, neurologije, pedijatrije, endokrinologije, ortopedije, kardiologije, gastroenterologije, pulmologije, stomatologije i radiologije.

U skladu sa najjačim svjetskim standardnima u oblasti zdravstva, svaka jedinica MEDICAL CENTRA je opremljena najboljim aparatima koje možete pronaći u najjačim svjetskim specijalističkim, radiološkim i dentalnim centrima, kao i biohemijskim laboratorijama čime se trudimo održati korak sa modernim trendovima, a uz to pružiti najbolju moguću zdravstvenu njegu našim pacijentima.

MEDICAL CENTAR raspolaže najsavremenijom najsavremenijom ultrazvučnom dijagnostikom (3D, 4D color dopler), endoskopskim procedurama (kolonoskopija, gastroskopija, bronhoskopija…), emng dijagnostikom, cjelokupnom biohemijsko-mikrobioloskom laboratorijskom dijagnostikom, slanom sobom i stomatološkom ordinacijom.

Poliklinika posjeduje najsofisticiraniju opremu za radiološku dijagnostiku koja uključuje magnetnu reznoancu Siemens Symphony 1.5 T Tim system. Na ovim prostorima, ovaj aparat jedini radi spektorskopiju koja diferencira tumorska od netumorskih oboljenja bez biopsije, na osnovu metobolita zastupljenih u određenom tkivu.

Naše ustanove možete trenutno pronaći na tri lokacije i to u Sarajevu, Travniku i Novom Travniku.

PZU MEDICAL CENTAR Lokacija Sarajevo

MEDICAL CENTAR SARAJEVO

Ustanova PZU MEDICAL CENTAR Sarajevo je otvorena 2019. godine na adresi Alipašina 45b. Pozicionirana je kao jedna od tri najjače PZU u Sarajevskoj regiji čime potvrđujemo naš kvalitet.

Više informacija

PZU MEDICAL CENTAR Lokacija Travnik

MEDICAL CENTAR TRAVNIK

MEDICAL CENTAR u Travniku je prvoosnovana naša ustanova. Dugi niz godina pacijentima posvjećujemo najbolju zdravstvenu njegu pružajući usluge po najvišim standardima.

Više informacija

PZU MEDICAL CENTAR Lokacija Novi Travnik

MEDICAL CENTAR NOVI TRAVNIK

Stomatološka ordinacija MEDICAL CENTAR u Novom Travniku nalazi se na adresi Kralja Tvrtka 42. Dugi niz godina našim pacijentima pružamo najvkavlitetnije usluge iz oblasti stomatologije.

Više informacija