Informacije za pacijente

U interesu je pacijenata, radi izbjegavanja zamora i gužve, da istovremeno ne primaju više od dva posjetioca i ne duže od 15-20 minuta, a ako ih je istovremeno došlo više, potrebno je da se vremenski rasporede. Odgovorno osoblje na poliklinici ima pravo i zaduženo je da sprovodi red i mir u skladu sa epidemološkim preporukama.

Prilikom boravka u poliklinici, posjetioci se moraju pridržavati radnog vremena, ugovorenih termina kao i drugih preporuka kako bi posjeta ustanovama protekla bez problema.

Svojim prisustvom i ponašanjem ne smiju remetiti red i disciplinu na odjeljenju ili uznemiravati druge pacijente. U protivnom, osoblje ima pravo da takvim posjetiocima skrati vrijeme posjete ili ih zamoli da se udalje iz poliklinike.

Prilikom termina posjete pušenje nije dozvoljeno ni pacijentima ni posjetiocima.

Molimo Vas da držite distancu od minimalno 2 metra.

Molimo Vas da prilikom posjete poliklinici obavezno koristite maske, kao i rukavice u slučaju epidemološke potrebe.

Za sve dodatne informacije oko sprovedbe COVID-19 epidemoloških mjera molimo Vas da se obratite našem osoblju.

PZU MEDICAL CENTAR predstavlja najsavremeniji dijagnostički centar u regiji u kojem svojim pacijentima pruža širok spektar zdravstenih usluga.

U PZU MEDICAL CENTAR dočekati će Vas visoko kvalifikovani medicinski stručnjaci, s ciljem pružanja najkvalitetnije zdravstvene njege pacijentima.

Naša poliklinika posjeduje najsofisticiraniju opremu za radiološku dijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku, EMG dijagnostiku, EEG dijagnostiku kao i endoskopske procedure.

Poliklinika posjeduje najsofisticiraniju opremu za radiološku dijagnostiku koja uključuje magnetnu reznoancu Siemens Symphony 1.5 T Tim system. Na ovim prostorima, ovaj aparat jedini radi spektorskopiju koja diferencira tumorska od netumorskih oboljenja bez biopsije, na osnovu metobolita zastupljenih u određenom tkivu. MEDICAL CENTAR opremljen je i sa CT i RTG aparatom, kao i mamografom.

Naše ustanove možete pronaći u Sarajevu, Travniku i Novom Travniku. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Alipašina 45b, u Travniku na adresi Ul. Slavka Gavrančića 17c i u Novom Travniku na adresi Kralja Tvrtka 42.