PZU MEDICAL CENTAR Dental CAD / CAM
PZU MEDICAL CENTAR Dental CAD / CAM

Stomatološki rentgen centar

Stomatološki rentgen centar mogućuje opću provjeru zuba, korijena i oklone koštane strukture. Rentgen centar predstavlja osnovnu dijagnostiku tokom stomatološkog liječenja.

Digitalna dvo-dimenzionalna(2D) intraoralna i panoramska radiografija se u posljednjih 20 godina duboko ukorijenila u svakodnevnoj dentalnoj praksi. Međutim, 2D slike, zbog preklapanja složenih anatomskih struktura, teško se interpretiraju. Pri mjerenju uvijek je potrebno koristiti dozu sigurnosti kako bi kompenzirali uvećanje nastalo zbog same tehnike snimanja, jer o širini(debljini) i tačnoj prostornoj poziciji nemamo nikakvu informaciju.

Kakogod, 2D intraoralna i panoramska radiografija predstavljaju tehnologiju koja nam je oslonac već toliko godina i koja nam je već toliko puta pomogla u rješavanju dentalnih problema, te zbog toga smatramo da će još dugo ta ista 2D slika biti osnova dijagnostike, planiranja i kontrole u ordinacijama dentalne medicine i njenih specialističkih praksi.

Ortopan rendgenski  snimci  prikazuju široku sliku vilica, zuba, viličnog sinusa, nosa i temporomandibularnih (viličnih) zglobova. Ovi rendgen zraci ne nalaze sve šupljine, ali ukazuju na probleme kao što su impaktirani zubi, abnormalnosti kostiju, ciste zuba i vilica, čvrste izrasline kosti (tumori) infekcije i prelomi zuba, prelomi korjena zuba i prelomi vilica.

Dentalni  rendgenski   snimci  pokazuju cijeli zub, od krune do kraja korijena i kost koja okružuje zub. Ovi rendgen zraci se koriste za pronalaženje stomatoloških problema ispod linije desni ili u vilici, kao što su impaktirani zubi, apscesi, ciste, tumori kostiju i promjene vezane za neke bolesti.

Intra oralna kamera je optički uređaj koji na licu mjesta daje uvid u pacijentovo stanje u ustima. Jako je prikladna za prikaz naslaga kamenca u ustima pacijenta, karijesa na zubima kao i novog karijesa pored stare plombe kao i za prikaz neadekvatne krunice ili mosta. Neke promjene zubnog mesa se mogu dati na uvid pacijentu da sam vidi upalni proces tj. nabubrelo zubno meso i samim tim na vrijeme počne da rješava tekući problem.

Pri dijagnostici u našem dentalnom centru koristimo najnoviju i najkvalitetniju tehnologiju: RTG – digitalni ortopanski uređaj (dentalni zubni rendgen) te RTG radioviziografiju – digitalni senzor pomoću kojega se može napraviti detaljna snimka pojedinog zuba.

 • Vrhunski mali i veliki snimci zuba
 • U zavisnosti od potrebe nudimo različite vrste rentgenskih snimaka
 • Mogućnost korištenja u planiranju protetske i implantoprotetske terapije

U današnje vrijeme snimak zuba može biti izrađen i u 3D tehnologijama. Precizniji i realniji prikaz u svim dimezijama omogućava visoku tačnost u određivanju i predviđanju tijeka terapije. Već na prvom pregledu možete dobiti kompletnu dijagnostiku 3D CT-om.

 • 3D CT nadmašuje mogućnosti klasičnih snimaka i ortopana uz prikaz realnije slike
 • 3D CT snimanje omogućava veću preciznost i unaprijeđenu dijagnostiku
 • Snimci su izrazito jasni, pregledni i detaljni i prilagođeni terapijskim procedurama

Digitalno slikanje zuba nudi nam:

 • brzinu
 • udobnost i ekonomičnost
 • digitalnu snimku na DVD-u ili CD-u za pacijente
 • arhivirana snimka u računalu za stomatologe
 • veću preciznost i unaprijeđene dijagnostičke mogućnosti
 • moguće je povećavanje detalja, pojačavanje kontrasta i koloriranje struktura, a samim tim bolja dijagnostika

Usluga dostupna na lokacijama:

STRUČNE KONSULTACIJE

Cjenovnik

Pogledajte naš cjenovnik usluga i analiza i informišite se o detaljima.

Izjave pacijenata

Saznajte šta o našim uslugama misle naši pacijenti i jesu li zadovoljni?

Zakažite termin u Medical Centru