PZU MEDICAL CENTAR Stomatološka hirurgija
PZU MEDICAL CENTAR Stomatološka hirurgija

Stomatološka hirurgija

Oralna hirurgija je grana stomatologije kojom se zbrinjavaju oboljenja mekih i tvrdih tkiva usne šupljine a koja se ne mogu riješiti konzervativnom terapijom. U domen oralne hirurgije spadaju rutinska vađenja zuba, komplikovano vađenje zuba, uklanjanje zaostalih korjena zuba, operacija vrha korjena zuba, uklanjanje koštanih izraslina, mehko-tkivne korekcije, vađenje cista i promjena na viličnim kostima itd…

Oralna hirurgija je specijalistička grana stomatologije koja se bavi dijagnostikom i hirurškim tretmanom nepravilnosti i patoloških promjena zuba, mehkih tkiva i koštanih struktura orofacijalne regije. Oralna hirurgija je nerijetko i u službi drugih oblasti stomatologije, pa nalazi primjenu i u pripremi za neke druge tipove intervencija iz oblasni implantologije i ortodoncije.

Naš oralni hirurg svoje pacijente prati tokom čitavog perioda liječenja i oporavka, daje konkretne upute, lijekove i stručne savjete kako bi i postoperativno vrijeme do vremena zacjeljenja prošlo što brže i bezbolnije.

Vađenje (ekstrakcija) zuba

Ova hirurška intervencija podrazumijeva odvajanje zuba iz zubne čašice i uklanjanje iz nje apsolutno bezbolno. Pored rutinskog vađenja zuba nekad je neophodno i hirurško vađenje zuba i impaktiranih umnjaka.

Apikotomija (resekcija korjena zuba)

Apikotomija predstavlja hirurški zahvat kojim se uklanja vrh korjena zuba zajedno sa infekcijom na njemu, sam postupak podrazumijeva i obavezno liječenja kanala korjena zuba, odakle se infekcija i prenijela na vrh korjena.

Resekcija frenuluma

Resekcija frenuluma predstavlja rutinski zahvat koji se izvodi u slučaju visokog pripoja frenuluma za desni, a radi sprečavanja nastanka povlačenja desni i parodontopatije u predjelu pripoja, kao i preprotetska priprema kod nosioca totalnih ili parcijalnih proteza bez prednjih zuba.

Režanj operacija

Režanj operacija je hirurška intervencija koja se najčešće koristi u liječenju parodontopatije. U toku ovog zahvata često je neophodna i ugradnja vještačke kosti da bi se popunili defekti nastali kao posljedica infekcije.

Nivelacija grebena

Nivelacija grebena spada u preprotetski hirurški postupak gdje se bezubi vilični greben podiže na nivo prije spuštanja, odnosno lijepo zaravnjuje. Najčešće se radi kod pacijenata kojima je indikovana neka od proteza ili fiksni protetski rad.

Kada trebamo uklanjati umnjake?

Ako se utvrdi da donji umnjaci neće da niknu pravilno (urađen rendgenski snimak), postoje prednosti da se oni uklone ranije, dok korjenovi ne završe rast (to je oko 16. godine). Korjenovi su tada formirani do polovine, završeno uspravljanje umnjaka, manja je teskoba u predjelu sjekutića i dijete je u tom uzrastu dobro za saradnju tokom hirurške intervencije.

Neki se zalažu za odlaganje intervencije dok ne zasmeta, ali bolje je izvršiti vađenje impaktiranih zuba u mlađem dobu, u vrijeme punog zdravlja pacijenta, do 35-40 godine, dok je kost relativno mekana, elastična, dobro prokrvljena. U tom slučaju postoperativan oporavak je dobar, a moguće komplikacije su vrlo rijetke.

Razlika između apikotomije i cisektomije ?

– Apikotomia predstavlja hiruršku proceduru pri kojoj se uklanja patološki sadržaj iz kosti u regiji vrha korjena zuba, zajedno sa vrhom korjena.

– Cistektomia ili enukleacija ciste predstavlja odstranjenje cističnog sadržaja i same ciste. Prilikom ovakve intervencije ujedno se vrši i apikotomia.

Ove intervencije se izvode u lokalnoj anesteziji (kao i liječenja zuba) i apsolutno su bezbolne. Nakon intervencije pacijentu se savjetuje pridržavanje određenih pravila ponašanja.

Usluga dostupna na lokacijama:

STRUČNE KONSULTACIJE

Cjenovnik

Pogledajte naš cjenovnik usluga i analiza i informišite se o detaljima.

Izjave pacijenata

Saznajte šta o našim uslugama misle naši pacijenti i jesu li zadovoljni?

Zakažite termin u Medical Centru