Prva i jedina magnetna rezonanca (MRI) u SBK se nalazi u Travniku!

Medical centar kao veoma mlada zdravstvena ustanova, postigla je veoma značajne rezultate te danas predstavlja vodeću privatnu zdravstvenu ustanovu iz oblasti stomatologije i radiologije, a pretenduje da i iz oblasti dermatovenerologije, fizioterapije i otorinolaringologije postane također vodeći centar u regiji.

 

Medical centar do sada ima savremeno opremljeneodjele stomatologije i radiologije. Svakodnevno veliki broj pacijenata koji izlaze zadovoljni iz Medical centra svjedoče o uspjehu ove zdravstvene ustanove.

Vaš pregled možete zakazati već danas na broj telefona: 030/515-887 ili lično na adresi Polje Slavka Gavrnčića 17c pored zgrade Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta.

Brzi i na jednom mjestu

PZU Medical centar je zdravstvena ustanova koja se od početka bavi radiološkom djelatnošću. Od osnivanja Medical centra vodilo se idejom da to bude vrhunska ustanova, sa najboljim kadrom i opremom, a tome u prilog ide i činjenica da je instalirana vrhunska radiološka oprema. Kvalitetomu sluga koje nudi, visokokvalificirano  i ljubazno osoblje i visoki standard i poslovanja pružaju kvalitetne i brze odgovore za potrebe pacijenata.

Težnja ka savremenosti su naveli Osnivača na ideju da u okviru polikninike osnuje kompletan radiološki centar gdje će pacijetni moći na jednom mjestu obaviti sve radiološke pretrage. Magnetnarezonanca (MRI), komputerskatomografija (CT), RTG,  mamografija, ultrazvuk (UZ) objedinene u jedan centar uz stručan tim ljekara, a ujedno i univerzitetskih profesora ulijevaju povjerenje.

Centralna figura u kompletnom sistemu je pacijent. Sve navedeno je usmjereno ka zadovoljavanju zdravstvenih potreba pacijenta. U roku 24 sata, tokom redovne procedure, pacijenti mogu doći do nalaza.

Edukativni centar

Pored rada sa pacijentima, Medical pokreće edukativni centar iz oblasti CAD/CAM tehnologije, što će dodatno doprinjeti razvoju ustanove. Korisnici edukacije će biti svi zainteresirani uključujući i studente fakulteta, stomatologe, teničare i druge.

Vaš pregled možete zakazati već danas na broj telefona: 030/515-887 ili lično na adresi Polje Slavka Gavrnčića 17c pored zgrade Farmaceutsko-zdravstvenog fakulteta.