tel:. 030 515 887
Ul. Slavka Gavrančića 17c, 72270 Travnik

RADIOLOŠKI CENTAR

CT i MRI usluge

Radiološki centar

Rezervišite sada

Neku od naših radioloških usluga

MRI

http://www.medical-centar.ba/magnetnarezonanca/

MSCT

http://www.medical-centar.ba/ct/

Rendgen (RTG)

http://www.medical-centar.ba/rendgen/

Mamografija

http://www.medical-centar.ba/mamografija/

Radiološka dijagnostika je grana medicine koja pomoću različitih uređaja na bazi ionizirajućeg zračenja, ultrazvuka i magnetne rezonancije dijagnosticira bolesti svih organskih sistema ljudskog organizma. 

Odjel za radiologiju Polilklinike Medical Centar opremljen je uređajima koji omogućuju brzu, kvalitetnu i kompletnu radiološku obradu pacijenata. Pristup pacijentu je individualan, a odabir radiološkog pregleda zavisi o stanju i dobi pacijenta.

Posebnost Poliklinike Medical Centar  je pružanje najvišeg standarda usluge u području ranog otkrivanja najvažnijih bolesti današnjice koje uzrokuju glavninu prijevremene smrtnosti u općoj populaciji.Cjelokupna radiološka dijagnostika u potpunosti je informatički povezana te omogućuje arhiviranje podataka  i izdavanje slikovnih podataka na CD-u.

Naš radiološki odjel organiziran je skladno najsavremenijim standardima te se usluga pruža po načelu sistematske radiologije, što znači da se posebno edukovanii stručni timovi bave dijagnostikom tačno određenih organskih sistema.

 

Naša Poliklinka Medical Centar posjeduje sljedeće dijagnostičke aparate:

 

  • MRI
  • MSCT
  • MAMOGRAF
  • RENDGEN
  • 3D ORTOPANTOMOGRAF, DENTALNI RTG

Nalazi i očitanje u 24 sata

Svim pacijentima garantiramo najbrže nalaze i očitanje CT i MRI nalaza.

Najsavremeniji aparati

Medical centar posjeduje najsavremenije radiološke aparate za dijagnostiku.

Radiološki stručnjaci

Naš kadar spreman je da odgovori na sva Vaša pitanja zdravstvene prirode.